افزایش مالیات برارزش افزوده سال 1391

قابل توجه همکاران گرامی برابر اطلاع اداره دارائی نرخ مالیات برارزش افزوده درسال 1391 به میزان 5درصد تعیین شد که 1/2درصد عوارض /9/2درصدمالیات خواهد بود لذا همکاران هنگام تنظیم سند وومحاسبه وتسلیم اظهارنامه به موضوع فوق توجه نمایند

/ 1 نظر / 7 بازدید
دوست شمالی

سلام برسید بزرگوار ممنون از اطلاع رسانی شما عزیز ارجمند