انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان قم

اولین دوره انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان قم درتاریخ 1394/3/23درقم برگزارشد وافراد مشروحه ذیل بعنوان منخب معرفی شدند : 

 از بین تعداد 76 برگ رای اخذ شده 15 نفر سردفتر منتخب به شرح ذیل می باشد:

1 - محمد رضا محامد _ دفترخانه 28 قم - 63 رای ماخوذه .

2 - حسین اسحاقی _ دفترخانه 6 قم - 58 رای ماخوذه.

3 - مجتبی بابکی _ دفترخانه 4 قم - 36 رای ماخوذه.

4 - حبیب عرب بافرانی _ دفترخانه 30 قم - 35 رای ماخوذه.

5 - سید فخرالدین جزایری _ دفتر خانه 22 قم - 28 رای ماخوذه.

6 - ناصر پیرمحمدی _ دفترخانه 35 قم - 21 رای ماخوذه.

7 - احمد رضا زاده عسگری _ دفترخانه 29 قم - 20 رای ماخوذه.

8 - محمد زارعی _ دفترخانه 23 قم - 20 رای ماخوذه.

9 - محمد مهدی پاکدل _ دفتر خانه 55 قم - 19 رای ماخوذه.

10- رضا عثمانی _ دفترخانه 39 قم - 18 رای ماخوذه.

11- حسین زوار _ دفتر خانه 32 قم - 17 رای ماخوذه.

12-محمد حق پناه_ دفتر خانه 56 - 16 رای ماخوذه.

13 - علیرضا پور امینی _ دفتر خانه 24 قم - 14 رای ماخوذه.

14- محمد علی ابوطالبی _ دفتر خانه 42 قم - 12 رای ماخوذه.

15 - سید رضا بنی هاشمیان _ دفتر خانه 37 قم - 11 رای ماخوذه.

15 - عبدالرضا مروی _ دفترخانه 33 قم - 11 رای ماخوذه.

  از میان تعداد 68 برگ رای اخذ شده 15 نفر منتخب به شرح ذیل می باشند.

1 - فرشید اشعری - دفتر یار دفترخانه 2 قم - 44 رای ماخوذه.

2 - مصطفی میرزائی - دفتریار دفتر خانه 26 قم - 44 رای ماخوذه.

3 - محمد هادی محامد - دفتر یار دفترخانه 28 قم - 38 رای ماخوذه .

4 - محمد غفاری ثابت - دفتر یار دفترخانه 29 قم - 27 رای ماخوذه.

5 - محمود آزاد - دفتر یارا دفترخانه 8 قم - 25 رای ماخوذه.

6 - طاهر جباری - دفتر یار دفتر خانه 56 قم - 21 رای ماخوذه.

7 - ابراهیم عباسی - دفتر یار دفتر 35 قم - 19 رای ماخوذه.

8 - علی گتابی - دفتریار دفترخانه 15 قم - 14 رای ماخوذه.

9 - سید عبدالرزاق هاشمی اصل - دفتر یار دفتر خانه 11 قم - 14 رای ماخوذه.

10 - حسین امینی ریسه - دفتر یار دفترخانه دفتر 27 قم - 12 رای ماخوذه.

11 - مجتبی بیگی - دفتر یار دفترخانه 20 قم - 12 رای ماخوذه.

12 - حسن محمودی - دفتر یار دفترخانه 3 قم - 10 رای ماخوذه.

13 - فاطمه آهنگران - دفتر یار دفترخانه 24 قم - 9 رای ماخوذه.

14 - ملیحه سلیمی پور - دفتر یار دفترخانه 23 قم - 8 رای ماخوذه.

15 - طاهره سیدی - دفتریار دفترخانه 32 قم - 8 رای ماخوذه.

مدیریت وبلاگ به منتخبین وهمکاران گرامی تبریک گفته وآرزوی توفیق روز افزون برای تمامی اعضا را دارد

/ 0 نظر / 37 بازدید