اطلاعیه هیات نظارت برانتخابات جامعه مازندران

نقل از وبلاگ جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران    به نام خدا

 

اینک که به فضل الهی و با استعانت از حضرت حق وتلاش همکاران محترم انتخابات هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران درموعد مقرر برگزارگردید برخود لازم می دانم ازهمه عزیزان وسروران گرامی اعم از انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان ، اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک مازندران واعضای محترم هیات مدیره سابق خصوصاً شخص جناب آقای عادلی وهیات محترم اجرائی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی که هریک به نحوی دربرگزاری انتخاباتی باشکوه وسالم نقش داشتند تشکر وقدردانی نمایم .

تشکر ویژه دارم ازکاندیداهای محترم که بدون توهین و تخریب وصرفاً بامعرفی خود مارا در برگزاری انتخاباتی سالم یاری نمودند . و باسپاس فراوان ازمدیرکل محترم ثبت اسناد واملاک مازندران جناب آقا عبدی و رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جناب آقای طالبی وهمراهان محترم که باتشرف فرمائی خود مشوق ما درپیمودن این راه سخت شدند .

امید است جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران خصوصاً اعضاء محترم هیات مدیره با بهره گیری ازعلم وتجربه همه عزیزان واستفاده ازخردجمعی وکارگروهی (که متاسفانه ازعوامل عمده توسعه نیافتگی مازندران عدم بهره گیری ازخردجمعی وکارگروهی است) درراستای  تحقق اهداف جامعه ودرآینده تشکیل کانون و شورای عالی کانونها کوشا وموفق باشند .

اینجانب رجاء واثق دارم جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران باتوجه به اینکه گنجینه های فراوانی ازفرهیختگان ودانشمندان واساتید شریف وبزرگواری را درخود جای داده است می تواند الگوئی باشد برای دیگر جوامع وکانونهای استانها وحتی تشکلهای دیگر صنوف هیات نظارت با عنایت به اینکه این انتخابات اولین تمرین دموکراسی دربین جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران بود با مصلحت اندیشی و جهت جلوگیری از تشنج وبه منظور برگزاری انتخابات درموعد مقرر تنها به وظیفه ذاتی وقانونی خود عمل نموده و به حاشیه ها ورود ننموده است چراکه اعتقاد دارم وظیفه ذاتی هیات نظارت جزاین نمی تواند باشد .

درپایان چنانچه ازسوی اینجانب و سایر اعضائ محترم هیات نظارت قصوری صورت گرفته که احیاناً باعث رنجش خاطرهمکاران محترم وسایر عزیزان گردیده ، از همه سروران گرامی پوزش می طلبم وامیدوارم پوزش ما را پذیرا باشند

            خدایا چنان کن سرانجام کار                     توخشنود باشی و مارستگار

 

                                                      محمد مهدی شمس      

مسئول هیات نظارت جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

       صمن تشکر ویژه ازاعضای هیات محترم نظارت بخصوص جناب شمس اینجانب ازتمامی تلاش بی وقفه عزیزان درهیات اجرائی ونظارت ازاغاز تاپایان بخصوص روزبرگزاری انتخابات وشمارش ارا که بطوردقیق کنترل می نمودند سپاسگذارم وهمچنین ازهمکاران بسیارفهیم که بادرک موقعیت وحضور باشکوه برای سالیان سال خاطرات شیرینی رابه یادگار گذاشتند وامیدوارم هیات مدیره جدید با تلاش وکوشش مناسب درجهت اهداف بلند جامعه سردفتری گام موثری بردارد ودرود برعزیزان هیات مدیره قبلی که بسترانتخابات باشکوه رافراهم نمودند                            باسپاس      ساداتی کردخیلی                                                                                                                                             

/ 9 نظر / 8 بازدید
نویسنده

با سلام جناب آقای ساداتی از بی ادبانی که معلوم نیست زیر کدام بوته بعمل آمده اند و از بد حادثه ظاهرا جزء هیئت اجرایی انتخابات یا از دوستان نزدیک ایشان بوده اند که اینگونه بی ادبانه در وبلاگ شما از شما و اعضای هیئت اجرایی حمایت میکنند اعلام برائت و نوشته های آنان را حذف کنید وگرنه موجب بدنامی شما و برخی اعضای زحمت کش هیئت اجرایی خواهد شد.

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

دوست شمالی

سلام خسته نباشید با عکسهای انتخابات به روز هستم

17

سلام بر جناب ساداتی عزیز نویسنده ای فرمود < بی ادبانی> و <زیر کدام بوته > ان شاء الله که ایشان ادب را مرعی داشته اند . غرض تذکر بود و لا غیر .

سیاوش چشم پیام

درود.اونی که بی ادبه عضو هیات اجرایی نیست و عضو هیات اجرایی هم بی ادب نیست.