ندای قلم

اشک قلم

قابل توجه همکاران سران دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور

طبق قانون بودجه رعایت موارد زیر از1394/1/5برای کلیه دفاتراسنادرسمی لازم الاجراست 1--بموجب تبصره 21قانون بودجه استعلامهای ثبتی درون شهری 300000ریال وبرای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 74 بازدید

برنامه آموزش مرخصی الکترونیکی سران دفاتر اسنادرسمی مازندران

بنابه اطلاع واصله بمنظورآموزش برنامه مرخصی سران دفاتراسنادرسمی مازندران توسط کمیته آموزش کانون مازندران برنامه آموزش مرخصی الکترونیکی به قرارذیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
11 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
12 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
12 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
11 پست