حذف بند و ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی

مطلبی رابطورگذرا خواندم مبنی براینکه در22/8 مجلس شورای اسلامی تقییراتی درخصوص طرح اصلاح موادی ازقانون خدمت وظیفه داده که دران بند و ماده 10قانون خدمت وظیفه عمومی حذف گردید لذاچنانچه شورای نگهبان این مورد راتائید نماید بنظر میرسد هنگام تنظیم سند ونقل وانتقال دفاتراسنادرسمی نیازی به وضیعیت نظام وظیفه نخواهند داشت

لطفا چنانچه ازموضوع فوق اطلاع دقیقتری دردسترس است اطلاع رسانی شود

/ 2 نظر / 38 بازدید
رستمیان128ساری

باسلام: این خبر را بنده هم شنیده ام.اما در حال حاضر بعد از چند دهه از تصویب این قانون که مربوط به زمان جنگ تحمیلی بوده تازه سازمان محترم ثبت بر خلاف نص صریح قانون نظام وظیفه بفکر درج شماره کارت پایان خدمت در متن سند افتاده ویکی از بند های صورت جلسه بازرسی خود را به این امر غیر ضرور اختصاص داده واین جاست که قانون نادیده گرفته می شود.

خودی

آقای ساداتی ازانتخابات چه خبر تراخدا این نوع انتخابات رابرگزارنکن صد رحمت به ... بزار2نفررا خودشان بگیرند ومانند ... مادام بمانند