گزارش مختصر دیدار اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران درمجلس و...

پیروجلسه مورخ 1394/01/11اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران با آقای دکتر سید هادی حسینی نماینده محترم مردم قائمشهر - سوادکوه - جویبار وسیمرغ وآقای دکتر سید رمضان شجاعی نماینده محترم مردم ساری ومیاندرود در مجلس شورای اسلامی وبا هماهنگی به عمل آمده روز چهارشنبه مورخ 1394/02/30اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران وبا حضور پررنگ جناب دکتر دشنی اردکانی ریاست محترم کانون مرکز وجناب سیروس خزانه دارکانون مرکز وهمچنین مدیرکل محترم ثبت استان جناب عبدی کمیشانی ومسئول بازرسی ثبت استان جناب صادقی وریاست محترم ثبت ساری جناب داوودی ساعت 8/30صبح درمجلس شورای اسلامی حاضر وعمده فعالیت دیدار یک روزه به قرار ذیل اعلام میگردد 

1--با هماهنگی بعمل آمده ساعت 8/40با جناب دکتر الهیار ملکشاهی ریاست محترم کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس ونماینده محترم مردم کوهدشت باحضور اعضای هیات مدیره وچند تن ازاعضای کمیته پارلمانی ومدیرکل ثبت مازندران وجناب سیروس جلسه برگذار که دیدار بسیار خوبی بوده وصحبتهای جناب سیروس وجناب حیدرزاده ودکتر شعبانی مثمر ثمر بود ومقرر شد درجلسه کمیسیون حقوقی مجلس درآینده نزدیک حضور داشته باشیم 

لازم به ذکراست ازروز قبل با جناب غضنفری همکار سردفتر تهران به لحاظ آشنائی با جناب دکتر ملکشاهی دراین قسمت  تلفنی هماهنگ نموده بودم که نامبرده کمک شایانی نمود واز دوست خوبم بسیار سپاسگذارم

2-- ساعت 9/20به اتفاق همه اعضا وحضورجناب دشتی اردکانی که به این جمع 40نفره اضافه شده بود وارد صحن مجلس شدیم وبا نمایندگان استان مازندران دیدار انجام پدیرفت 

لذا حضور نمایندگان مازندران درجمع هم استانیهای خود شور شعف وصف ناپذیری به همکاران داده بود وبسیار برای همه عزیزان مسرت بخش بود 

حضورنمایندگان ازجمله جناب اقایان دکتر سید هادی حسینی ومهندس علیپور نماینده کان قائمشهر و جناب دکتر شجاعی ومهندس دامادی نماینده گان ساری ومیاندرود وجناب دکتر یوسفیان ملا نماینده آمل وجناب دکتر احمدی لاشکی نماینده چالوس ونوشهر وحجت الاسلام ناصری نماینده بابل بسیار تاثر گذاربود

ضمن تشکر ویژه ازجناب دکنر حسینی گزارش وعکسهای دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد 

3-- ساعت 13 برخی از اعضای هیات مدیره وبرخی از اعضای کمیته پارلمانی مازندران به اتفاق جناب دکتر دشتی اردکانی ریاست محترم کانون مزکز با معاونت محترم پارلمانی وامورمجلس وزارت اقتصاد ودارائی جناب دکتر یوسف نژاد دیدارداشتیم دراین جلسه مذاکرات وصحبتهای جناب دکتر دشتی ودکتر شعبانی بسیار مفید فایده بود وجناب دکتر یوسف نژاد مسائلی را مطرح فرمودند که درگزارش آتی خواهد آمد

4--ساعت 14/30 با حضور اعضای هیات مدیره وبرخی ازاعضای کمیته پارلمانی جناب  سیروس درمحل مرکز پژوهشهای مجلس با هماهنگی بعمل آمده با جناب دکتر عبدالملکی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس دیدار ودراین جلسه جناب دکتر شعبانی وجناب سیروس وهمچنین جناب عطاریان وجناب عادلی وجناب حسینیان نظرات ودیدگاهای خود را مطرح نمودند وسپس جناب دکتر عبدالملکی مطالب مبسوطی درخصوص چگونگی روندلوایح ویا طرحهای احتمالی و ورود به مجلس توضیحاتی دادند ومقرر شد توسط اعضا بصورت مکتوب مسائل مورد نظر به اطلاع کمیسیون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برسد 

درضمن گزارش تکمیلی ونظرات عزیزان درمجلس وجلسات بعمل آمده همچنین تصاویر ارائه خواهدشد 

                                          با سپاس 

                     مسئول کمیته پارلمانی کانون سردفتران ودفتریاران مازندران 

                          ساداتی کردخیلی 

/ 2 نظر / 26 بازدید
مهدی سجای فر

سلام وعرض ادب و احترام جناب ساداتی عزیز این همه تلاش شما در جهت اعتلای جایگاه کتابت ستودنی است درود بر شما و همکاران مازندرانی تان که همیشه پیشرو هستید و مایه امید و دلگرمی کاتبین

علی اکبر حسینیان

از کلیه عزیزانی که کمیته پارلمانی کانون و هیات مدیره کانون مازندران را در این دیدارها همراهی کردند سپاسگزاری مینمایم از شما جناب ساداتی عزیز که تلاشهای زیادی در جهت برقراری این نشستها و دیدارها داشته اید تشکر مینمایم بدون شک این تلاشها در تاریخ کانون سردفتران مازندران رنگ جاودانگی بخود خواهد گرفت و آیندگان نیز این همتهای سترگ را خواهند ستود از جناب آقای عبدی مدیر کل محترم و جناب داودی رییس محترم ثبت ساری و صادقی عزیز مسئول محترم بازرسی تشکر مینمایم همراهی این عزیزان افتخار ماست و گره گشای بسیاری از امور . از آقایان شجاعی و حسینی و احمدی و یوسفیان ملا نمایندگان ساری و قائمشهر و آمل در مجلس شورای اسلامی که مشتاقانه به دیدار هیات کانون مازندران آمدند سپاسگزارم تشکر ویژه ای نیز از جناب سید ادی حسینی که در نطق پس از دستور خود از سران دفاتر اسناد رسمی حمایت کردند و این قشر فرهیخته و زحمتکش را مورد تفقد قراردادن دارم