سنسوراثرانگشت به کمک دفاتراسنادرسمی می آید

باطرح جدید قرار است هرکس جای خود امضا کنداثر انگشت وامضای هرفرد دربانک اطلاعات سامانه ذخیره گردد امیدوارم بااین عمل جعل اسنادبه حداقل برسد

درهرصورت تحقق این مهم ملازمه دقت نظر درتصمیم گیری است ولازم است بدوا امضا واثر انگشت متعاملین اسکن ودرسامانه وارد ودرصورت صحت اثر انگشت فرد یاد فراد سپس شناسه یکتا اخذ وپرینت نهائی گرفته شود وبسیاری ازمشکلات دفاتربااین شیوه حل خواهدشد

البته به شرط اینکه مشکل قانونی نیز مرتفع گردد چون اثر انگشت تنها مختص افراد بی سواد است لذا چنانچه صرف یک بخشنامه بخواهند سنسور راه اندازی کنند واثر انگشت همه افراد را اخذ نمایند ممکن است به لحاظ اینکه منافع سفید امضا بگیران بخطر می افتد با طرح دعوی دردیوان عدالیت اداری بخشنامه را باطل کنند

درهرصورت این عمل را به فال نیک می گیریم وامیدواریم با دقت لازم البته نه مثل دستگاه پوز وسایر موضوعات الکترونیکی به نحوی اجرائی گردد

/ 2 نظر / 25 بازدید
حسین

با سلام . خبر بسیار خوبی بود . اگر اثر انگشت برای افراد باسواد هم واجب شود و با اثر انگشت هویت افراد شناسایی شود و از دستگاه اثر انگشت های مخصوص استفاده شود بسیار عالی میباشد

حسين

سلام بنابر گفته جديد جناب تويسركاني اسكن اثر انگشت معامله گران و آرشيو كردن اطلاعات و حذف اطلاعات گذشته از اقدامات سيستم ثبت آني ميباشد ، پس در تتيجه اسكن اثر انگشت افراد باسواد يا بي سواد انجام ميشود و به اميد خدا جعل اسناد به حداقل خواهد رسيد