نکته این هفته

هرچه بیشترتصمیم بگیرید قدرت تصمیم گیری بیشتر می شود

 

 

کسانیکه با افکار عالی وخوب دمسازند هرگز تنهانیستند

/ 1 نظر / 26 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب : (لینکلن ) میگوید : مصمم به نیک بختی باش ،نیکبخت میشوی . دوست عزیز خواستن نه به معنای میل داشتن ؛آرزو کردن و امیدوار بودن ،بلکه به معنای عمل کردن است . خواستن یعنی اراده کردن و اراده کردن یک فرمان درونی است که عمل به آن موفقیت را به بار خواهد آورد . پس سعی کنیم آری گفتن را بیاموزیم و برای غلبه بر مشکلات ،خود را آماده سازیم . با تشکر